Par mums

Par mums

Elektrotehniskie mērījumi privātiem un komercobjektiem, dokumentu sagatavošana, lai elektroietaises nodotu ekspluatācijā.

Esam sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībam.