Elektrotehniskie mērījumi

Elektrotehniskie mērījumi


Elektrotehniskie mērījumi ēku nodošanai ekspluatācijā.

Elektroietaišu tehnisko parametru līdz 1000v mērījumu un atkārtotu mērījumu izpilde, un pārbaude.

Kādi elektrotehniskie mērījumi tiek veikti?

  • Cilpas – “Fāze – Nulle” mērījumi
  • Izolācijas pretestības mērījumi
  • Zemējuma pretestības mērījumi
  • Kontaktu pārējas pretestības mērījumi
  • Zibens aizsardzības sistēmas pārbaude
  • Izmantojot speciālu termokameru, tiek veikti termomērījumi.

Pēc mērījumu veikšanas tiek sagatavota tehniskā atskaite, kas ir apliecinājums elektroietaišu nodošanai ekspluatācijā.

SIA V.J.15.10.Prof